• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
 • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
 • Çankaya / Ankara

Uyku Ölçekleri Çalışma Grubu

Dr. İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Dr. Sinan Yetkin SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
Dr. Ahmet Uğur Demir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Dr. Ömer Faruk Uygur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum
Dr. Bülent Devrim Akçay (Sorumlu) SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
Uyku ölçekleri çalışma grubunun hedefleri:
 • Dünya Uyku tıbbında kullanılan ölçeklerin toplanması, sınıflandırılması
 • Geçerliliği ve güvenirliliği yapılmış ölçeklerin araştırmacılar için web sayfasından ulaşılabilirliğini sağlamak
 • Dünya uyku tıbbında öncelikli kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak,
 • Validasyonları yapılmış olan ölçeklerin tekrar gözden geçirmek ve Türk toplumuna uygun geliştirerek tekrar validasyonlarını yapmak
 • Bozukluklara özgül geliştirilen ölçekleri spesifite ve sensitivite çalışmalarının yapılması
 • Özgül uyku bozukluklarına yönelik geliştirilen ölçekler hakkında Türk Uyku Tıbbı dergisinde bilgilendirme makalelerini ve TUTD kongrelerinde toplantılarını organize etmek
 • TUTD adıyla yeni ölçeklerin geliştirilmesini sağlamak

  Çalışma grubu yukarıda tanımlanan hedefler doğrultusunda planlamalarını yaparak, çalışmalarını yürüteceklerdir. Hedeflere yönelik alt çalışma gruplarını organize edip, planlı toplantılarla yönetim kuruluna bilgi vereceklerdir. Çalışma grubunun yayınları Türk Uyku Tıbbı Dergisinde yayınlanacaktır.

  Uyku Laboratuvar Formları Uyku Ölçekleri
  Anamnez formu
  Uyku öncesi ve sonrası form
  Onam formu teknisyen takip formu

  Uyku yakınmalarını ve uyku bozukluklarını sorgulama
  Uyku kalite ve uyku hijyeni değerlendirme
  İnsomnia
  Hipersomnia
  Parasomnia
  Sirkadiyen ritim uyku bozuklukları
  Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları
  Pediatrik uyku bozuklukları ölçekleri